Russian version
Login:
Password:
Decision Support Systems. Theory and Practice (DSS 2008)

All 4 messages.
Participator
of the conference:
Беспалов Вячеслав Петрович, e-mail:besvp[at]inet.ua
Authors: В.П. Беспалов
Title of
report:
ПОРІВНЯННЯ МЕТОДИК МО І МНС ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ З ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНОЮ РЕЧОВИНОЮ

Іван Ковалець, ІПММС468
  Які існують обмеження представленої методики?
  Чи здатна, на Вашу думку, представлена методика дати адекватний прогноз розповсюдження хмари жовтого фосфору внаслідок викиду після аварії на Львівській залізниці поблизу сел. Ожидів у липні минулого року?
Беспалов Вячеслав, ИП ММС НАНУ, Киев, Украина469
  Стосовно Вашого запитання “Які існують обмеження методики?”: так, існують для табличного варіанта по швидкості вітру (до 6 м/с), кількості найменувань хімічно небезпечних речовин (ХНР), максимальної кількості ХНР та терміну прогнозування. Про жовтий фосфор та Ожидів: в методиках МО та МНС у списку речовин для моделювання відсутній жовтий фосфор. Враховуючи це після консультацій з фахівцем Інституту геохімії навколишнього середовища, зав. біохімічної лабораторії Кадошноковим Вадимом Михайловичем були зроблені наступні припущення:
  - за прототип жовтого фосфору був взятий сірковий ангідрид (двоокис сірки);
  - коефіцієнт співвідношення мас речовин сіркового ангідриду та фосфору 48/31.
   Було виконано модернізацію програмних засобів з урахуванням вищесказаного та виконано декілька моделювань за методикою МО.
  Джерело метеоумов: дані метеостанцій Броди та Кам’янка-Бузька. Кількість речовини 131т.
  
Іван Ковалець, ІПММС510
  Наскільки я розумію, в основі представлених методик лежить модель типу Гаусової, для якої калібровані коефіціенти на підставі даних натурних вимірювань. Такого типу моделі придатні для розрахунків на відстанях якнайбільше - ~10 км від джерела, в умовах постійної у часі і просторі швидкості вітру, для обмежених по висоті викидів. Всі ці умови не виконувались у випадку з жовтим фосфором. За нашими розрахунками з використанням моделей чисельного прогнозу погоди розповсюдження небезпечних концентрацій відбулося на відстань до 100 км. Це стало можливим за рахунок перенесення над примежовим шаром атмосфери, що не може бути враховано Гаусовими моделями.
Беспалов Вячеслав, ИП ММС НАНУ, Киев, Украина511
  Прошу пробачення за затримку з відповіддю на Ваше запитання! Ці дві офіційно затверджені методики мають прийняті допущення для розрахунків: по висотах до 10 м над поверхнею землі (приземному шарі повітря); усі розрахунки виконуються на термін не більше 4 годин (для МНС) і 24 години (для МО) і т.п. Наприклад, при розрахунку по методиці МНС табличне значення розповсюдження хмари дорівнює 47,3 км, а результат приведено на 4 години, після чого прогноз має бути уточнений. Методика не дає пояснень, якім чином здійснювати уточнення.
© ATS Ukraine 2005