Russian version
Login:
Password:
Decision Support Systems.Theory and Practice(DSS2015)

All 8 messages.
Participator
of the conference:
Кряжич Ольга Александровна, e-mail:economconsult[at]gmail.com
Authors: О.О. Кряжич, О.В. Коваленко
Title of
report:
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОГЕННОЮ БЕЗПЕКОЮ

Вишневский В.В., ИПММС НАНУ1776
Ольга Александровна! У Вас в докладе используется два термина с одним корнем "жизнеспособная система" и "живучесть системы". Оба термина имеют достаточно внятные определения, данные разными исследователями в разное время, в том числе и С. Биром. Какой их этих терминов Вы переопределяете и зачем это понадобилось?
Кряжич Ольга Александровна, Институт телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины, Киев1793
Quote
Ольга Александровна! У Вас в докладе используется два термина с одним корнем "жизнеспособная система" и "живучесть системы". Оба термина имеют достаточно внятные определения, данные разными исследователями в разное время, в том числе и С. Биром. Какой их этих терминов Вы переопределяете и зачем это понадобилось?
Віталій В'ячеславович, не можете Ви без хитрих запитань!

Термін «живучість» є широко відомим і застосовуваним розробниками обчислювальної техніки та інформаційних технологій ще з 60-х років минулого століття. У 80-і роки живучість технічних систем стала самостійною наукою з розвинутим понятійним апаратом. Так, у обчислювальних системах під терміном «живучість» розуміли відсутність втрат будь-якої задачі (функції) через відмову елементів (наприклад, це зазначено у роботах Руденка і Ушакова). З вдосконаленням засобів обчислення виникла необхідність забезпечення живучості програм та алгоритмів, у зв’язку з чим було запропоноване поняття гарантоздатності, як здатність системи або технології функціонувати правильно, достовірно і стабільно без огляду на існуючі зовнішні та внутрішні збурення (а це вже наш Теслер Г.С.). Як один з елементів цього терміну, туди увійшло і поняття живучості. При цьому зазначається, що, наприклад, сучасна інформаційна система повинна мати властивості захисту і життєздатності, а це може забезпечити лише реалізація біологозоологічного підходу з представленням цієї системи, як кібернетичної (знов таки Теслер). Першу модель життєздатної системи, засновану на біологозоологічному підході запропонував в 70-і роки ХХ ст.. англійський кібернетик Стаффорд Бір. 

Сучасні доробки вчених не оминають питань живучості інформаційних систем та інформаційних технологій. Велика увага приділяється пошуку стійких до перешкод (робастних) алгоритмів. Проте здебільшого ці дослідження живучості зводяться до вирішення детермінованих мережевих та комбінаторно-графових задач, де вивчаються різноманітні зв’язки без аналізу розвитку у часі (наприклад, у дослідника Громова), що, у підсумку, ускладнює породження необхідних алгоритмів для конкретного застосування та створення нових інформаційних технологій для СППР.

Життєздатність у випадку, представленому в роботі, розуміється саме, як  як функції розвитку інформаційної технології у часі в залежності від змін ситуації та базових факторів, що визначають цю ситуацію.


От, десь так :) Дискусію розпочато, дякую  і чекаю нових питань.

Вишневский Виталий Вячеславович, ИПММС, Киев1802


От, десь так :) Дискусію розпочато, дякую  і чекаю нових питань.

Все таки меня ответ не удовлетворил. Есть два термина (живучесть и жизнеспособность), введенных в разное время для разных целей. Но они уже есть и определены. Зачем Вы даете новую интерпретацию термину "жизнеспособность", введенному С.Биром? Последователи Бира Вас в "асфальт закатают ":)
Кряжич Ольга Александровна, Институт телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины, Киев1807
Quote
Все таки меня ответ не удовлетворил. Есть два термина (живучесть и жизнеспособность), введенных в разное время для разных целей. Но они уже есть и определены. Зачем Вы даете новую интерпретацию термину "жизнеспособность", введенному С.Биром? Последователи Бира Вас в "асфальт закатают ":)
Як закатають, так і викатають! :)
Тому що бірівський термін "життєздатності" визначено для організаційних систем (організацій), а не для інформаційних систем.
Косс Виталий Анатольевич, , Киев1784
Ольга Александровна, меня очень порадовала фраза: "...на відміну від постулатів про життєздатну систему Ст. Біра, будь-яка система, створена людиною, має на меті не забезпечення самовиживання за будь-яку ціну, а виконання функцій, покладених на неї розробником". Здорово! 
В связи с этим есть вопрос по дугой фразе, которую я не понял и прошу пояснить: "...найбільш природнім засобом звуження невизначеності часового інтервалу є поділ його на декілька частин з наступним обчисленням значень цільової функції у вузлах сітки". Що є "звуженням невизначеності часового інтервалу"? У яких "вузлах"  і якої "сітки" здійснюється обчислення значень цільової функції? 
Кряжич Ольга Александровна, Институт телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины, Киев1809
Quote
Ольга Александровна, меня очень порадовала фраза: "...на відміну від постулатів про життєздатну систему Ст. Біра, будь-яка система, створена людиною, має на меті не забезпечення самовиживання за будь-яку ціну, а виконання функцій, покладених на неї розробником". Здорово! 
В связи с этим есть вопрос по дугой фразе, которую я не понял и прошу пояснить: "...найбільш природнім засобом звуження невизначеності часового інтервалу є поділ його на декілька частин з наступним обчисленням значень цільової функції у вузлах сітки". Що є "звуженням невизначеності часового інтервалу"? У яких "вузлах"  і якої "сітки" здійснюється обчислення значень цільової функції? 
Дякую за запитання, Віталій Анатолійович!
Припускаємо, що інформації про деякий об'єкт йде багато протягом якогось часового інтервалу. Обираємо перетини "інформація-час", які дозволяють чітко визначити стан об'єкта в конкретний момент часу - це, грубо, і є звуження невизначеності. Мета - обробити та представити для експерта максимум точної, своєчасної та актуальної інформації про поточний стан об'єкта, а також інформації, яка дозволить побудувати найбільш вірогідний розвиток події.
Калмыков Владимир Григорьевич, ИПММС, Киев1832
Quote
Quote
Ольга Александровна, меня очень порадовала фраза: "...на відміну від постулатів про життєздатну систему Ст. Біра, будь-яка система, створена людиною, має на меті не забезпечення самовиживання за будь-яку ціну, а виконання функцій, покладених на неї розробником". Здорово! 
В связи с этим есть вопрос по дугой фразе, которую я не понял и прошу пояснить: "...найбільш природнім засобом звуження невизначеності часового інтервалу є поділ його на декілька частин з наступним обчисленням значень цільової функції у вузлах сітки". Що є "звуженням невизначеності часового інтервалу"? У яких "вузлах"  і якої "сітки" здійснюється обчислення значень цільової функції? 
Дякую за запитання, Віталій Анатолійович!
Припускаємо, що інформації про деякий об'єкт йде багато протягом якогось часового інтервалу. Обираємо перетини "інформація-час", які дозволяють чітко визначити стан об'єкта в конкретний момент часу - це, грубо, і є звуження невизначеності. Мета - обробити та представити для експерта максимум точної, своєчасної та актуальної інформації про поточний стан об'єкта, а також інформації, яка дозволить побудувати найбільш вірогідний розвиток події.
Реплика: Слово вірогідність по украински обозначает достоверность, а  не вероятность. Вероятность - это ймовірність. Не обижайтесь - это очень распространенная ошибка даже среди лингвистов
Косс Виталий Анатольевич, , Киев1834
Quote
Quote
Quote
Ольга Александровна, меня очень порадовала фраза: "...на відміну від постулатів про життєздатну систему Ст. Біра, будь-яка система, створена людиною, має на меті не забезпечення самовиживання за будь-яку ціну, а виконання функцій, покладених на неї розробником". Здорово! 
В связи с этим есть вопрос по дугой фразе, которую я не понял и прошу пояснить: "...найбільш природнім засобом звуження невизначеності часового інтервалу є поділ його на декілька частин з наступним обчисленням значень цільової функції у вузлах сітки". Що є "звуженням невизначеності часового інтервалу"? У яких "вузлах"  і якої "сітки" здійснюється обчислення значень цільової функції? 
Дякую за запитання, Віталій Анатолійович!
Припускаємо, що інформації про деякий об'єкт йде багато протягом якогось часового інтервалу. Обираємо перетини "інформація-час", які дозволяють чітко визначити стан об'єкта в конкретний момент часу - це, грубо, і є звуження невизначеності. Мета - обробити та представити для експерта максимум точної, своєчасної та актуальної інформації про поточний стан об'єкта, а також інформації, яка дозволить побудувати найбільш вірогідний розвиток події.
Реплика: Слово вірогідність по украински обозначает достоверность, а  не вероятность. Вероятность - это ймовірність. Не обижайтесь - это очень распространенная ошибка даже среди лингвистов
Спасибо большое! Для меня очнь важно не допускать проявлений суржика. Из-за этого я предпочитаю говорить на русском. Подскажите мне в какой фразе я допустил просчет. Буду очень признателен.
© ATS Ukraine 2005